SENIORALNE DROGOWSKAZY

SENIORALNE DROGOWSKAZY

Zapraszamy  seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki lub jego okolice do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Senioralne drogowskazy”.

DROGI SENIORZE!!!

Masz 60 lat lub więcej?

Chcesz razem z nami być aktywny?

Zaangażuj się, rozwijaj i podejmuj nowe wyzwania!

Bądź wolontariuszem/wolontariuszką 60 +

 

Projekt ma na celu promocję aktywnego starzenia się i wizerunku seniora, jako osoby pogodnej i zaangażowanej, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz upowszechnienie idei wolontariatu, jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

–  warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej

–  koszulki z nadrukiem dla seniorów-wolontariuszy

–  materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach

–  doradztwo i konsultacje specjalistów

–  pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

–  możliwość udziału w akcjach społecznych w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego i Suwalskim Festynie Pokoleń!

 

Jak się zgłosić?

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, kom. 501 838 987

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Działania projektu:

I.            Szkoła Aktywności Międzypokoleniowej

Cykl sześciu szkoleń – po 8 godzin dydaktycznych realizowanych w okresie lipiec – listopad 2021:

1.      Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków.

2.      Warsztat pedagogiczno-psychologiczny „Świat dziecka” – przekazanie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców.

3.      Warsztat literacko-teatralny – integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.

4.      Warsztat bezpieczeństwa osobistego „Bezpieczny senior” – wiedza z prawa służąca zapewnieniu seniorom ochrony i unikania czyhającym zagrożeniom.

5.      Warsztat technologiczny „Senior a technologia” – zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych i zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.

6.      Wolontariat osób starszych – tematyka idei wolontariatu, prawne i społeczne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, czynniki motywacyjne, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.

II.            Wolontariat międzypokoleniowy

Działania polegające na przygotowaniu i realizacji pod opieką naszego doradcy przez wolontariuszy-seniorów akcji społecznych z udziałem dzieci i młodzieży.

III.            Suwalski Festyn Pokoleń

Listopadowe spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie realizacji zadania spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami na działalność wolontarystyczną.

 

Seniorze Pamiętaj!!!

Z nami będziesz aktywny!

Wspólnie odbędziemy ciekawą przygodę, jaką jest wolontariat międzypokoleniowy!

Twoja życiowa mądrość i doświadczenie uczyni Cię wspaniałym wolontariuszem!

Wspólnie z 30 seniorami w wieku 60+ zrealizujemy:

– 96 godzin szkoleń
– min. 6 akcji społecznych
– 45 godzin doradztwa
– 1 Suwalski Festyn Pokoleń
– zadbamy o pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie.

Projekt „Senioralne drogowskazy” dofinansowany ze środków budżetu państwa z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Wartość dofinansowania: 31850.00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 36 560,00 zł.

Top