Biuro Poradnictwa Obywatelskiego

Celem suwalskiego Biura Poradnictwa Obywatelskiego jest zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatnego doradztwa i informacji o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu oraz udzielenie im pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych w ramach prowadzonego bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej i poszukują rozwiązania swojego problemu zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

Nasza pomoc jest;
– bezpłatna
– poufna
– bezstronna

Udzielamy informacji i porad o:
– sposobach i możliwościach rozwiązania problemów
– przysługujących uprawnieniach
– procedurach załatwienia sprawy
– specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu

Jeśli nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi sprawami, nie wiesz jak masz się do tego zabrać, zawsze możesz skontaktować się z nami i poprosić o pomoc.

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY CI POMÓC!

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W SUWAŁKACH

(porady prawne i administracyjne)
Poniedziałek 16.00 – 19.00

Udzielamy informacji i porad o:
– przysługujących uprawnieniach
– sposobach i możliwościach rozwiązania problemów
– procedurach załatwienia sprawy
– specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu.

Porada obywatelska polega na:
– wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu
– przedstawieniu możliwych rozwiązań i ich konsekwencji
– wsparciu w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji
– w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie planu działania

Informacja obywatelska polega na:
– wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
– wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,
– wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc.

Zasady poradnictwa obywatelskiego

§ Poufność
Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu osoby w Biurze oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji. Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem, a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być udostępniony na prośbę zainteresowanej osoby.
§ Bezpłatność
Świadczone przez biuro porady są całkowicie bezpłatne.
§ Bezstronność
Udzielając porad nie kierujemy się:
– własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami
– nie oceniamy osoby i jej działań
– nie angażujemy się po żadnej ze stron konfliktu
§ Niezależność
Udzielając porad kierujemy się wyłącznie dobrem osoby szukającej wsparcia nie zaś interesem kogokolwiek innego.
§ Samodzielność osoby szukającej pomocy
Doradca nie podejmuje decyzji za osobę. To ona sama dokonuje wyboru.
§ Otwartość dla wszystkich
Każda osoba może szukać pomocy w biurze i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
§ Aktualność i rzetelność informacji
Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego prowadzone jest przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, przy wsparciu finansowym Miasta Suwałki. Miś Usmich

Top