Zarząd

Jarosław Ruszewski – Prezes
Mariusz Słomiński – Sekretarz
Jadwiga Kamińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna


Robert Kolenkiewicz
Marcin Gober
Kami Jutkiewicz