Zarząd


Jarosław Ruszewski – Prezes
Anna Ruszewska – Wiceprezes
Mariusz Słomiński – Sekretarz
Jadwiga Kamińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna


Robert Kolenkiewicz
Marcin Gober
Kami Jutkiewicz