• 1,5 % podatku dochodowego

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Przekazując nam 1,5% swego podatku sprawiasz, że Twoje pieniądze będą wspierać inicjatywy i wspomagać aktywność społeczną. W rozliczeniu rocznym, należy podać nasz nr KRS: 0000145638.

  • wpłaty on-line zwykłe


Można nam, jako organizacji pozarządowej przekazać darowizny, które potem można odliczyć przy rozliczeniu podatku. Dzięki dobrowolnym wpłatom, możemy pomagać innym!
Numer rachunku bankowego: 5710201332000010020187 5731.