Podlaską Sieć Wolontariatu od 2015r. tworzymy wspólnie z przedstawicielami ponad 20 organizacji z terenu województwa podlaskiego. Sieć jest otwartą grupą organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracujących z wolontariuszami i mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

Główne cele Sieci :

· promocja wolontariatu

· dbałość o wysoki poziom współpracy na płaszczyźnie wolontariusz-organizacja

· rozwiązywanie problemów społecznych poprzez działania wolontarystyczne

· reprezentowanie organizacji członkowskich na szczeblu województwa i kraju.

Podlaska Sieć Wolontariatu jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. Pozwala nam to na wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań i narzędzi pracy. Posiadamy tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

Skontaktuj się z Nami i przyłącz się do Sieci