Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2023r.

Opublikowane przez pryzmat w dniu

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem będą się odbywały w dniach  20 – 26 lutego 2023 r.

Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W trakcie obchodów będą udzielane bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

§  pomoc prawną,

§  pomoc psychologiczną,

§  pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,

§  pomoc tłumacza j. obcego i migowego,

§  wsparcie doradcy zawodowego

§  pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym

§  pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych

§  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

§  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

§  pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

§  pokrywanie kosztów dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,

§  pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,

§  pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych

§  pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

§  finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,

§  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,

§  porywanie kosztów robót budowalnych,

§  pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,

§  finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych

§ pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej.

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty. 
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 13.00-20.00
Wtorek: 09.00-16.00
Środa: 09.00-16.00
Czwartek: 08.00-15.00
Piątek: 08.00-15.00
Sobota: 07.00-12.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W AUGUSTOWIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. 1 Maja 60
kom. 518 213 709
e-mail: pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

 LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 27A
kom. 518 213 707e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Czwartek: 15.00-20.00

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W OLECKU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 212 773
e-mail: pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.00-20.00
Środa: 15.00-20.00

Wykaz instytucji prowadzących dyżury oraz harmonogram dyżurów udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20 -26 lutego 2023r.

Wyraz dyżurów_SUWAŁKI

Wykaz dyżurów_ŁOMŻA

Lista organizacji świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem na terenie całego kraju  jest dostępna pod adresem: 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy