OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach

Opublikowane przez pryzmat w dniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2023.

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
Tel. (87) 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pryzmat.org.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2023.

ZAŁĄCZNIKI: