Podlaska Sieć Wolontariatu

Projekt partnerski, w ramach którego PRYZMAT jako Lider, wraz z 3 innymi podlaskimi organizacjami: Fundacją Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Fundacją Edukacyjno-Kulturalną „Leonardo” z Łomży oraz Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Osmoli wzmocni potencjał 25 organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego poprzez utworzenie sieci wolontariatu na terenie województwa. Poprzez m.in. budowanie formalnej sieci organizacji współpracujących z wolontariuszami, certyfikację w oparciu o standardy Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, a także wizytę studyjną, kampanię informacyjno-promocyjną, cykl szkoleń dla koordynatorów pracy wolontarystycznej, wolontariuszy i przedstawicieli administracji publicznej, chcemy poszerzyć zakres współpracy i zintegrować działania związane z wsparciem wolontariatu. To umożliwi rozwój idei wolontariatu na Podlasiu, zapewni współpracę pomiędzy instytucjami sektora publ., ngo, osobami indywidualnymi a wolontariuszami. Wspólna praca pozwoli efektywniej wykorzystać zasoby materialne (m.in. programy szkoleń, bazy danych, źródła informacji) i niematerialne (np. kadra, jej wiedza/umiejętności), realizować ideę „samopomocy”. Pozwoli to też w przyszłości na zaoferowanie nowych usług, które bez tej współpracy byłyby nieosiągalne. Sieć będzie gwarantem właściwej dystrybucji informacji, integrowania, tworzenia wspólnie wizerunku sektora. Tworzenie społecznej sieci wykorzystującej wolontariuszy, jest szczególne ważne, gdyż musi opierać się na zasadzie opartej na zaufaniu i współdziałaniu. To z kolei ułatwi mobilizowanie i aktywizowanie kolejnych organizacji oraz wykreuje pozytywny ich wizerunek, wpływając pozytywnie na postrzeganie danej organizacji w środowisku lokalnym.

Top