OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 • pomoc tłumacza j. obcego i migowego,
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
  i higieny osobistej,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • pokrywanie kosztów dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
  i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • finansowanie kosztów wyjazdów zorganizowanych dla małoletnich,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
  i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 • porywanie kosztów robót budowalnych,
 • pokrywanie kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia,
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
 • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

 

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i finansowej

 Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się pod jeden z niżej podanych adresów:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91

Tel./fax. 087 565 02 58

kom. 883 240 678

pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Poniedziałek: 13.00-20.00     Wtorek: 09.00-16.00        Środa: 09.00-16.00       Czwartek: 08.00-15.00           Piątek: 08.00-15.00                Sobota: 07.00-12.00

 

LOKALNE PUNKTY POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 

AUGUSTÓW

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

16-300 Augustów, ul. 1 Maja 60

 

kom. 518 213 709

pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

 

Wtorek: 15.00-20.00

Czwartek: 15.00-20.00

 

 

EŁK

 

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA

19-300 Ełk, ul. Kościuszki 27A

kom. 518 213 707

pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

Wtorek: 15.00-20.00

Czwartek: 15.00-20.00

OLECKO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

19-400 Olecko, Kolejowa 31

kom. 518 212 773

pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

 

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:

 

Wtorek: 15.00-20.00

Środa: 15.00-20.00

 

 

 *Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza j. obcego, tłumacza migowego oraz mediacje organizowane są po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

www.pokrzywdzeni.pryzmat.org.pl

Top