O nas

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT powstało we wrześniu 2002 roku. Organizacja pożytku publicznego o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem podnosimy świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzymy świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

W ramach prowadzonych działań realizujemy przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych.

Zapewniamy pomoc prawną w ramach bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Prowadząc na terenie woj. podlaskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Od wielu lat angażujemy się w działania mające na celu przyczynienie się do poprawy jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. Animujemy działalność III sektora poprzez doradztwo, szkolenia, rzecznictwo interesów sektora, uczestnictwo w konsultacjach społecznych, integrację i wsparcie prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje działań społecznych. W ramach działalności funkcjonującego przy stowarzyszeniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzymy spółdzielnie socjalne oraz wzmacniamy i poszerzamy zakres działań sektora ekonomii społecznej, tak by pomagać osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym i marginalizowanym społecznie.

Od 13 lat prowadzimy Suwalskie Biuro Wolontariatu, gdzie pośredniczymy pomiędzy wolontariuszami a osobami potrzebującymi pomocy. Jesteśmy Regionalnym Centrum Wolontariatu w województwie podlaskim. Wzmacniamy też potencjał organizacji pozarządowych współpracujących z wolontariuszami poprzez utworzoną Podlaską Sieć Wolontariatu. Organizujemy warsztaty i obozy z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Rokrocznie organizujemy objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS poświęcony prawom człowieka. Uczymy pierwszej pomocy, kształtujemy wśród najmłodszych nawyki bezpiecznego zachowania na drodze i w domu poprzez program Autochodzik, współorganizujemy obchody Dnia bez Samochodu. Organizujemy zajęcia ekologiczne, a także sadzimy drzewa i krzewy, dbając o kształtowanie różnorodności biologicznej.

Top