ZAPRASZAMY na wizytę studyjną i szkolenie

ZAPRASZAMY na wizytę studyjną i szkolenie

Wizyta studyjno-branżowa i szkolenie „Efektywna komunikacja i  współpraca w zespole” skierowane są do koordynatorów, liderów zarządzających wolontariuszami, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu, jak i kierowników organizacji.

W działaniach mogą uczestniczyć zarówno czynni i doświadczeni koordynatorzy wolontariatu oraz Ci, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w koordynacji i zarządzaniu wolontariatem w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej (szkoły, przedszkola, domy kultury, świetlice, domy seniora itp.).

Kiedy i Gdzie?

7 lipca (środa) 2021r., w godzinach 9.45 – 15. W siedzibie Fundacji OKNO NA WSCHÓD, ul. Ciepła 40, lok. 15, Białystok

WIZYTA STUDYJNA:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD jest Lokalnym Partnerem Korpusu Solidarności w m. Białystok oraz certyfikowanym organizatorem wolontariatu. Podczas wizyty gospodarze opowiedzą o sposobach na wolontariat, podzielą się swoim doświadczeniem, w szczególności wśród cudzoziemców mieszkających w Polsce, studentów oraz osób mieszkających na obszarach wiejskich. To okazja do nawiązania współpracy i możliwość czerpania z doświadczenia innych.

SZKOLENIE „Efektywna komunikacja i  współpraca w zespole”

Tematyka szkolenia m.in. Podstawowe aspekty, zasady komunikacji interpersonalnej, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, zasady poprawnej komunikacji (w tym z wolontariuszami), przesłanki do budowania sprawnych zespołów wolontariuszy.

Daj się wkręcić w WOLONTARIAT!!! PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Prowadząca szkolenie: Agnieszka Otapowicz – animator, facylitator, ukończyła studia podyplomowe z kierowania procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej. Współpracuje jako tutor ze Szkołą Liderów w ramach programu Liderzy PAFW,  trener  modelu współpracy administracji publicznej z NGO.

Działania są bezpłatne. Oferujemy atrakcyjne zajęcia, poczęstunek, zaświadczenie i upominek. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! O zakwalifikowaniu powiadomimy telefonicznie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://docs.google.com/forms/d/1tk54HDgakkGWsjx6Y0BFq7lAtzui11kt3Oy3UfEleIc/

Zapewniamy przejazd na trasie Suwałki – Białystok, Białystok – Suwałki. Istnieje też możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletów autobusowych, osobom spoza Białegostoku – skontaktujemy się w tej sprawie z osobami, które zaznaczą taką potrzebę w formularzu.

Działania sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Top