Wystawa „The Tree D”

Wystawa „The Tree D”

W dniu 31 sierpnia 2015 r., o godzinie 17:00 w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „The Tree D” zorganizowanej przez suwalskie stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”. Tematyką przewodnią wystawy, która przez cały wrzesień będzie gościła w Muzeum, są rodzime gatunki drzew występujące w regionie północno – wschodniej Polski. Jednym z jej elementów są zdjęcia wykonane w technologii trójwymiarowej. Ich oglądanie nie wymaga użycia okularów 3D.

Podczas otwarcia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Nasze drzewa”, który podobnie jak sama wystawa był jednym z działań realizowanego przez stowarzyszenie projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno wschodniej Polski”

 

Projekt korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w wysokości 428 387 zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top