Wyniki oceny merytorycznej minigrantów i bonów edukacyjnych

Wyniki oceny merytorycznej minigrantów i bonów edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej wniosków na migranty i bony edukacyjne. Gratulujemy wszystkim Wolontariuszom, których wnioski zostały ocenione pozytywne.

 

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie na bony edukacyjne:

WOLONTARIUSZ / GRUPA WOLONTARIUSZY Ocena wniosku uwagi
Wiktoria Sawicka/ Wiktoria Jaworowska / Wiktoria Moćkun 20,00 POZYTYWNA Zaproszenie do podpisania umowy
Małgorzata Gerc 0,00 NEGATYWNA Zgodnie z Regulaminem, bon edukacyjny przyznawany jest wolontariuszom / nie koordynatorom w celu podniesienia ich kompetencji, które później mogą zostać wykorzystane w pracy wolontariackiej. Z opisu w ofercie wynikają działania skierowane do koordynatora wolontariatu.
Daniel Sjargi/ Noemi Siewko /Estrera Organek 20,00 POZYTYWNA Zaproszenie do podpisania umowy
Joanna Zubrycka 20,00 POZYTYWNA Zaproszenie do podpisania umowy
Dorian Krause 10,00 POZYTYWNA  Wniosek w częściowym zakresie wymaga uzupełnienia.
Jakub Maziewski 10,00 POZYTYWNA Wniosek w częściowym zakresie wymaga uzupełnienia.

 

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie na minigranty:

 

Działanie Wolonatriusz – lider ocena Uwagi
Smaki Polsko- Ukraińskie na Podlasiu Ania Sawicka 52,00 Zaproszenie do podpisania umowy
Dąbrowa dzieciom z Ukrainy Weronika Pawelko 51,00 Zaproszenie do podpisania umowy
Zawsze ciesz się  życiem Jola Sołtys 55,00 Zaproszenie do podpisania umowy
Razem z Ukrainą Paweł Żuk 55,00 Zaproszenie do podpisania umowy
Szkolny Wolontariat – pomoca dłoń Anna Wiluk 33,00 Wniosek wymaga dostosowania / prosimy o kontakt / po dostosowaniu zaproszenie do podpisania umowy
Bądźmy pożyteczni – spotkanie integracyjne z seniorkami z Ukrainy Halina Toczyłowska 51,00 Wniosek wymaga dostosowania / prosimy o kontakt / po dostosowaniu zaproszenie do podpisania umowy
Festyn polsko- ukraiński dla dzieci Joanna Zubrycka 0,00 Wniosek odrzucony – brak rejestracji w SOW wszystkich członków grupy
Platforma Self Adwokatów Wiesława Kwaterska 26,00 Wniosek wymaga dostosowania / prosimy o kontakt / po dostosowaniu zaproszenie do podpisania umowy

 

 

Top