Węzeł Wsparcia

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznych PRYZMAT z Suwałk, realizują projekt „Węzła wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu”  mający na celu stworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu.

Województwo Podlaskie to teren gdzie organizacji jest statystycznie mniej niż w innych regionach kraju. Mniej jest także sieci zrzeszających organizacje. Mimo to jednak coraz więcej nowych podmiotów powstaje i bardzo często potrzebują one wsparcia na starcie. Obecnie w naszym województwie pomoc oferuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz działające w Łomży i Suwałkach Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. W ramach projektu „Węzeł wsparcia” chcemy stworzyć sieć organizacji  w skład której wchodziłyby podmioty także z mniejszych miejscowości, które w przyszłości taka rolę „pomagaczy” dla innych organizacji byłyby w stanie pełnić.

W ramach projektu organizacje, które zadeklarowały chęć udziału w sieci otrzymają profesjonalne przygotowanie merytoryczne do świadczenia takich usług oraz środki na odpowiednią promocję takich działań. Wszyscy członkowie tworzonej struktury zostaną przeszkoleni z zakresu finansów w organizacji, zarządzania projektami, współpracy z mediami oraz podstaw prawa. Utworzony zostanie także portal internetowy wsparciengo.pl na łamach którego organizacje zrzeszone w sieci będą promować swoje działania, usługi oraz zachęcać do oddolnego samoorganizowania się.

Chęć udziału w sieci zadeklarowało dwanaście organizacji z całego województwa. SA to następujące podmioty z poszczególnych miejscowości: Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z Dziadkowic, Fundacja „Obywatele Grajewa”, Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego z Bielska Podlaskiego, Fundacja Biebrzańska z Suchowoli, Stowarzyszenie „TUTOR” z Ciechanowca, Fundacja „Czas Lokalny” działająca w Łomży, Fundacja Edukacyjno-Kulturalna „LEONARDO” również z Łomży, Stowarzyszenie „ANAWOJ” z Michałowa, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Fundacja „Sztuki i Dialogu” istniejąca w Jedwabnym oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Hajnówki.

Liczymy na to, ze dzięki wielu działaniom i wsparciu jakie zostało zaplanowane dla organizacji zrzeszonych w sieci, będzie to grupa podmiotów profesjonalnie przygotowanych do pracy z innymi organizacjami, zintegrowanych oraz znanych w swoich środowiskach lokalnych.

Osoby reprezentujące organizacje będa mogły w ramach projektu wziąć udział w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, finanse w organziacji, budowanie relacji z otoczeniem.

Harmonogram szkoleń:
„Budowanie relacji z otoczeniem, standardy poradnicze – 05-07.12. 2014  – (3 dni x 8 h);
„Finanse w organizacji” – 23-25.01. 2015 – (3 dni x 8 h)
„Aspekty prawno – organizacyjne” – 13-14.02.2015 (2 dni x 8 h – szkolenie + 4 godz. doradztwo)
„Zarządzanie projektami” – 06-08.03.2015 – (3 dni x 8 h );

Szkolenia odbywać się będą w Hotelu Podlasie w Białymstoku.

Załączniki:

 

 

Top