Uczestnicy projektu Antykorupcyjnego w Sejmie RP

Uczestnicy projektu Antykorupcyjnego w Sejmie RP

PRYZMAT zorganizował w dniu 15 grudnia br. wyjazd do Sejmu RP. Wyjazd był elementem realizowanego projektu pt. „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”

W wizycie do Sejmu wzięło udział 50 osób. Byli to nauczyciele, działacze organizacji pozarządowych i uczniowie biorący udział w projekcie, którzy w okresie październik – listopad realizowali m.in. zajęcia lekcyjne oraz szkolne inicjatywy służące upowszechnianiu wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych, obowiązujących standardów i praw przysługujących w kontaktach z nimi, jak również przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania wszelkim formom ich naruszania.

W trakcie wizyty w Sejmie uczestnicy zapoznali się z historią i współczesnością polskiego parlamentaryzmu, tj. m.in.: historią polskiego parlamentu, organizacją i zasadami funkcjonowania współczesnego Sejmu, przebiegiem procesu ustawodawczego, pracą parlamentarną (prawa i obowiązki) posłów oraz zapleczem organizacyjno-technicznym Sejmu. Wykład połączony był ze zwiedzaniem budynków sejmowych (m.in. Galeria, Sala Posiedzeń, Sala Kolumnowa, hall główny) oraz spotkaniem z posłem na Sejm RP Panią Bożeną Kamińską.

Top