Szkolenie „Cudze sadzicie…”

W ramach realizacji projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski, w dniu 6 listopada br. przeprowadziliśmy kolejne szkolenie pn. „Cudze sadzicie…” dla mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski. Podczas szkolenia podkreślaliśmy rolę zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej, ich znaczenie przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne. Namawialiśmy do stosowania odmian ozdobnych rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i miejskich. 52 uczestników zostało zapoznanych z najnowszymi zmianami w zakresie ochrony zadrzewień, a w szczególności – ze zmianą przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, która obowiązują od 28 sierpnia br. Tradycyjnym elementem szkoleń była wizyta studyjna w miejscach zadrzewionych przez Stowarzyszenie CAS Pryzmat w ramach realizacji projektu.

 

Projekt korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w wysokości 428387 zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Top