Spotkanie dla liderów i kierowników

Spotkanie dla liderów i kierowników

Zapraszamy liderów, kierowników, dyrektorów, zarządców organizacji, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu oraz inne osoby, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji lub zajmują się wolontariatem. Zarówno osoby z doświadczeniem, jak również i tych, którzy dopiero chcą wprowadzić wolontariat w organizacji. Zwłaszcza organizacje i instytucje z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski).

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak: zasady udziału w Programie Korpus Solidarności (KS); oferta KS skierowana do organizatorów wolontariatu; zakres zadań koordynatora wolontariatu; etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji; kwestie prawne związane z wolontariatem; przygotowania organizacji/instytucji do przyjęcia wolontariuszy; rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW); profesjonalna współpraca z wolontariuszami – certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności;  kryteria przyznania takiego certyfikatu.

Start: 17 sierpnia (wtorek)  o godz. 16.00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Orli, ul. Mickiewicza 4, subregion bielski w woj. podlaskim

Prowadzący: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Specjalizuje się w tematyce wolontariatu integracyjnego. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Zapisy: Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefonicznie: +48 600 881 572.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

 

Top