Relacja z Festynu Antykorupcyjnego

PRYZMAT zorganizował dnia 9 grudnia 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach w godzinach 9.30 – 13.00 Festyn Antykorupcyjny pt. „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!”. W spotkaniu uczestniczyło 265 osób. Festyn był jednym z elementów projektu pod taką nazwą, który jest realizowany przez stowarzyszenie. Celem Festynu było upowszechnianie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych, sposobów jej zwalczania, przejrzystości lokalnego życia publicznego oraz zasad funkcjonowania instytucji publicznych. Do udziału zostały zaproszone gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Suwałk i regionu oraz przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych.

W ramach Festynu zostały przeprowadzone dla zorganizowanych grup uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych warsztaty, które prowadzili specjaliści i zaproszeni goście. Spotkania poświęcone były zjawisku korupcji, jej zwalczania, sposobów reagowania, kontroli celnej i pracy dziennikarskiej, działalności samorządu terytorialnego oraz prezentacji charakteru pracy instytucji publicznych. Spotkania były prowadzone przez:

  • Elizę Sawko, Wiolettę Kwaśniewską, Marka Bogdana z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
  • Beatę Sawicką, Roberta Gołąbka z Urzędu Celnego w Suwałkach
  • Annę Ruszewską radną Rady Miejskiej w Suwałkach
  • Iwonę Danilewicz z Portalu Niebywałe Suwałki
  • Agnieszkę Szyszko z Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • dr Jarosława Ruszewskiego z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

 

Odbył się konkurs małych form teatralnych, którego głównym założeniem było wykorzystanie formy ruchowej i wizualnej do przedstawienia przez młodzież swym rówieśnikom i zaproszonym gościom wiedzy o zagrożeniach i wysokich kosztach społecznych korupcji oraz metodach jej zwalczania. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Zespół „Bosko” z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach

II miejsce – Zespół „Kabaret literacki” z Zespołu Szkół  nr 4 w Suwałkach

III miejsce – Zespół „Grupa kabaretowa II LO” z Zespołu Szkół  nr 2 w Suwałkach

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zespół „Antykorupcyjni” z Zespołu Szkół  nr 3 w Suwałkach

II miejsce – Zespół „Studnia Jakuba” z Zespołu Szkół  nr 9 w Suwałkach

III miejsce – Klasa II c z Gimnazjum w Raczkach

 

3 – osobowe zespoły ze szkół brały udział w biegu „Wygraj z korupcją”. Uczestnicy tej konkurencji mieli za zadanie, jak najszybciej przemieścić się w stronę punktów, gdzie czekały na nich konkretne zadania. W biegu zwycięzcami zostali:

I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach

II miejsce – Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach

III miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

 

W konkurencji indywidualnej – quizie tematycznym, obejmującym wiedzę dotyczącą korupcji, funkcjonowania samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji udzielających pomocy i wspomagających jej wykrywanie i zwalczanie itp. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Kacper Rusiński

II miejsce – Aleksandra Kowalczyk

III miejsce – Filip Taraszkiewicz

 

Spotkaniu towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i prezentacja nagrodzonych prac. Nagrodzeni to:

I miejsce – Magdalena Maria Ułanowicz, Klaudia Jakubanis, Urszula Kuszel

II miejsce – Mieszko Majchrowicz, Lidia Nieszczerzewska

III miejsce – Monika Rytwińska, Rafał Dźwilewski

 

Taka formuła spotkania pozwoliła dotrzeć do młodzieży w sposób bardziej atrakcyjny, przejawiający się z jednej strony profesjonalną wiedzą przedstawianą w trakcie spotkań ze specjalistami, a z drugiej formą zabawy, która przekazywała założenia edukacyjne.

 

 

 

nie bierzesz logo

Festyn Antykorupcyjny jest elementem projektu „Nie bierzesz – nie dajesz – wzorem się stajesz!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1

 

Top