Prezydent Miasta Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach z udziałem PRYZMATu

Prezydent Miasta Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach z udziałem PRYZMATu

W odpowiedzi na wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, w sprawie powołania w Suwałkach Rady Seniorów, jaki w dniu 27 maja br., organizacje pozarządowe złożyły do Prezydenta Miasta Suwałk, zarządzeniem nr 1297/2014 z dnia 3 lipca br. Prezydent Suwałk powołał Zespół ds. opracowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. W skład wchodzi 8 osób – przedstawicieli Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddziału Okręgowego w Suwałkach; Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Emerytów i Rencistów w Suwałkach, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedstawiciel PRYZMATu.Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Suwałkach. Umożliwienie powołania gminnej rady seniorów, jako ciała o charakterze doradczym i opiniującym, umożliwiają przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Organizacje zainteresowane tematem, proszone są o zgłaszanie swych uwag lub propozycji do stowarzyszenia PRYZMAT, gdzie 9 lipca rozpoczęły się prace Zespołu, który przygotował projekt uchwały.

 

Zarzadzenie z sprawie powolania zespolu ds. utworzenia Rady Seniorow

Top