Pół roku realizacji projektu „Otoczeni troską”

Pół roku realizacji projektu „Otoczeni troską”

Już pół roku Pryzmat razem z miastem Augustów realizują projekt „Otoczeni troską”, w którym 100 seniorów – mieszkańców miasta Augustów objęto teleopieką? Dlatego chcielibyśmy przedstawić kilka projektowych faktów i odpowiedzieć na napływające do nas pytania.

Co to jest teleopieka ?

Usługa opiekuńcza, wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.

Jak wygląda teleopieka w projekcie „Otoczeni troską”?

Projektem zostało objętych 100 seniorów. Każdy z uczestników został wyposażony w opaskę do teleopieki w formie zegarka na rękę lub zawieszki na szyję, które całodobowo monitorują parametry życiowe uczestników, a w nagłych wypadkach zawiadamiają rodzinę lub telecentrum obsługiwane przez ratowników medycznych. Ponad to część seniorów wyposażyliśmy w minisejfy na klucze do domu oraz inne czujniki , które wykrywają zagrożenia dla życia lub zdrowia, np. czujniki dymu.

Czy system teleopieki się sprawdza?

Sprawdza się doskonale. Nas sprawnością systemu czuwa całodobowe centrum telemedyczne, które reaguje na każdy niepokojący sygnał wysyłany przez opaski. W co najmniej kilku przypadkach, opaska i szybka reakcja czuwających ratowników uratowała życie i zdrowie seniorom.

Czy oprócz systemu teleopieki, seniorzy mogą liczyć na inna pomoc?

Wszyscy seniorzy objęci projektem mają do dyspozycji (według potrzeb) specjalistów z różnych dziedzin: pielęgniarkę, fizjoterapetów, terapeutę zajęciowego, psychologów. Większość z uczestników projektu objęta jest co najmniej dwiema różnymi formami pomocy.

Top