OTWARCIE WYSTAWY „THE TREE D” W SUWALSKIM OŚRODKU KULTURY

Dzięki współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, w dniu 17 listopada br. otworzyliśmy kolejną wystawę „The Tree D”. Otwarcie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności – w wydarzeniu uczestniczyło łącznie z organizatorami 75 osób. Udostępniona przez SOK przestrzeń wystawowa „FOYER” została wypełniona obrazami prezentującymi podstawowe gatunki rodzimych drzew występujących na terenie północno – wschodniej Polski. Zgodnie z wizją organizatora – Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”, elementami wystawy są m.in. zdjęcia wykonane w technologii trójwymiarowej. Ekspozycja będzie udostępniona nieodpłatnie zwiedzającym do 13 grudnia br. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do jej obejrzenia.

Przedsięwzięcie korzysta z dofinansowania Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Top