Zespół

Aneta Bernatowicz

Studentka Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Zajmuje się bezpośrednią współpracą z pokrzywdzonymi, ułatwiania im kontakt ze specjalistami i wolontariuszami, oraz pomaga w jak najszybszym załatwieniu spraw i uzyskaniu stosownej pomocy oraz świadczeń oferowanych w ramach projektu. Lubi aktywnie spędzać wolny czas, podróże i kuchnię orientalną.

Anna Ruszewska

Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, trener, animator i doradca. Absolwentka wychowania fizycznego i zdrowotnego na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie nauczycielka w jednej z suwalskich szkół. Inicjatorka i dobra dusza dla wielu przedsięwzięć. Zajmuje się koordynacją projektów, współpracą z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Lubi podróżować, pracować z młodzieżą, szusować na nartach.

Irena Kwiatkowska

Księgowa w wieloletnim doświadczeniem, prowadzi obsługę organizacji od 14 lat. Zajmuje się rozliczaniem projektów, doradczyni z zakresu księgowości w projektach współfinansowanych ze środków EFS, administracji publicznej i funduszy prywatnych. Lubi wycieczki rowerowe i jest ciekawa poznawania świata.

Izabela Tomaszewska

Absolwentka studiów II stopnia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku na kierunku administracja; doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych; od 2011 r. prowadzi intensywne działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Izabela Anna Chilińska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, uzupełnione studiami podyplomowymi oraz kursami i szkoleniami z zakresu mediacji. Ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań mediacyjnych, skutecznej komunikacji interpersonalnej w procesie mediacji oraz promowaniu i promocji idei mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Jest stałym mediatorem w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach.

Jadwiga Kamińska

Ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Porad udziela od 2002 roku. Ogromny zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej to gwarancja szybkiego i rzetelnego rozwiązania każdego problemu. Rodzina i praca to jej dwie największe pasje, między które dzieli swój czas. Interesuje się prawem, ekonomią, literaturą, sportem. Uwielbia wycieczki rowerowe i piesze.

Jarosław Ruszewski

Prezes stowarzyszenia, prawnik ze społecznym zacięciem, doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Członek Podlaskiej i Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Animator społeczny, doradca, trener i autor publikacji. Pomysłodawca oraz koordynator wielu projektów i inicjatyw społecznych. Odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za  działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Lubi wspinaczkę po górach, podróże w dzikie ostępy, przyrodę i saunę. Nie pogardza dobrą książką i muzyką.

Mariola Adamin

psycholog kliniczny, trener, absolwentka podyplomowego czteroletniego kursu psychoterapii oraz studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownik szpitala psychiatrycznego w Suwałkach. Prowadzi też prywatną praktykę psychologiczną. Aktywna
w zawodzie od ponad 20 lat

Wojciech Kamiński

Leśnik z wykształcenia, przyrodnik z wyboru, „behapowiec” z przypadku. Ukończone studia i szkolenia: Akademia Rolnicza w Poznaniu, SGGW w Warszawie na Wydziale Leśnictwa, studia podyplomowe „Pedagogika BHP”, szkolenie specjalistów do spraw ochrony przeciwpożarowej. Będąc od ponad 20 lat pracownikiem Wigierskiego Parku Narodowego, zawodowo związany z ochroną przyrody. Dodatkowe obszary zainteresowań: bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie, zamówienia publiczne, kontrola zarządcza i budżet zadaniowy. Lubi – morze, kocha – rodzinę.

Top