KONKURS na bony edukacyjne 2022

KONKURS na bony edukacyjne 2022

Z dużą przyjemnością ogłaszamy edycję 2022 Konkursu na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w województwie podlaskim. W konkursie rozdamy min. 7 grantów w wysokości do  1000 zł każdyWnioski mogą składać wolontariusze i grupy wolontariuszy, którzy chcą sfinansować swój rozwój i wziąć udział w ciekawych kursach lub innych wydarzeniach edukacyjnych.

Cel konkursu:

 1. rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa podlaskiego.
 2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Wolontariusz – osoba, która ukończyła 13 lat i mieszka na terenie województwa podlaskiego oraz  w momencie rozpoczęcia i realizacji bonu edukacyjnego posiada aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html) – co oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.
 • Zespół wolontariuszy (min. 2 osoby) – zespół wolontariuszy, działający wspólnie, którzy mogą wykorzystać bon na realizację wspólnego celu edukacyjnego. Każdy z członków zespołu wolontariuszy musi być wolontariuszem w rozumieniu pkt wyżej. Każdy z członków musi posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Co może zostać sfinansowane w ramach konkursu?

 • szkolenia,
 • kursy,
 • seminaria lub
 • inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego dalszym rozwoju w terminie od 04.04.2022r. do 30.09.2022r.

Kwota dofinansowania:

Wnioskowana kwota bonu edukacyjnego nie może przekroczyć 1000,00 zł.

Jak wziąć udział?

 1. Przeczytaj regulamin konkursu
 2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu
 3. Wypełnij i prześlij wniosek do 31 marca 2022r.  Wnioski należy składać przez:
 • formularz internetowy  (https://forms.gle/Nb1au2dPHQQFJjFp7) lub
 • osobiście w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach lub
 • pocztą na adres Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki lub
 • na adres e-mail: borowa.wiola@gmail.com

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u Operatora:

Wioleta Borowa, e-mail: borowa.wiola@gmail.com tel. 604  214  274  

Anna Ruszewska, e-mail: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl  tel. 501 838 987

Dokumenty:

Regulamin bony edukacyjne 2022

Formularz wniosku o przyznanie bonu edukacyjnego

02_Wniosek o przyznanie bonu edukacyjnego_2022 (wersja edytowalna)

Karta oceny

Wzór sprawozdania

Wzór umowy 

 

Top