KONKURS Minigranty dla wolontariuszy

KONKURS Minigranty dla wolontariuszy

Zgodnie z zapowiedziami …

Ogłaszamy tegoroczną edycję  ogólnopolskiego konkursu na „Minigranty dla wolonatraiuszy”.

A więc jeżeli jesteście grupą aktywnych wolontariuszy z pasją i pomysłami ?? Chcecie działać w środowisku lokalnym, ale brakuje Wam wsparcia? Szukacie środków na realizację działania? Mamy rozwiązanie dla Was – Minigranty Korpusu Solidarności!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w województwie podlaskim, w ramach których sfinansuje 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie od 07.03.2022r. do 31.03.2022r.: prześlą na adres e-mailowy: borowa.wiola@gmail.com (z dopiskiem w tytule maila „Minigranty wolontariackie 2022”) swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej .

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie 1000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z podopiecznymi domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom … na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

UWAGA! W tej edycji chcielibyśmy, żeby Wasze inicjatywy brały pod uwagę naszych Ukraińskich gości, którzy być może są Waszymi sąsiadami / mieszkańcami Waszych domów. Dlatego priorytetowo będą traktowane / oceniane projekty skierowane bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy (dotyczą pomocy uchodźcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, włączeniu społeczności Ukraińskiej w lokalną społeczność, itp.)

Co należy zrobić?

  • WAŻNE! zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu  (dotyczy lidera grupy)
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności (załącznik nr 1)
  • zebrać zespół wolontariuszy i zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku o przyznanie minigrantu na realizację inicjatywy wolontariackiej do dn. 31.03.2022r. drogą mailową: borowa.wiola@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „Minigranty wolontariackie 2022” lub za pośrednictwem interaktywnego formularza Wniosku
  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Wioletą Borową (borowa.wiola@gmail.com), tel. 604 214 274
  • DZIAŁAĆ!!!!

Załączniki do pobrania:

Regulamin minigrantów

Wzór wniosku minigrantowego

02_Wzór wniosku_Pryzmat 2022 (wersja edytowalna)

interaktywny formularz wniosku : https://forms.gle/NwyujDfPEmGSN56F8 (po wysyłce za pomocą interaktywnego formularza, proszę przesłać informację o wysyłce na adres email:borowa.wiola@gmail.com)

Karta oceny projektu minigrantowego

Sprawozdanie z minigrantów

Umowa na minigranty

Minigranty na realizację autorskich projektów wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 w ramach konkursu na Minigranty na inicjatywy wolontariackie, edycja 2022 organizowanego w woj. podlaskim przez Partnera Regionalnego Korpusu Solidarności – Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach

 

Top