Informacja o edukacji prawnej na terenie powiatu sejneńskiego w 2022 roku

Informacja o edukacji prawnej  na terenie powiatu sejneńskiego w 2022 roku

W związku z realizacją zadania z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie sejneńskim, zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatne otwarte wykłady, warsztaty o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zachęcamy szkoły, instytucje kultury, stowarzyszenia, kluby, koła itp. do umawiania zajęć. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Sejnach, tel. 87 5173 906, e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl lub pryzmat, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Top