O nas

Misja

Misją stowarzyszenia jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.

Cele

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT prowadząc Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin, a także świadków i osób im najbliższych do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

Zarząd / Władze

Zarząd

Jarosław Ruszewski – Prezes
Mariusz Słomiński – Sekretarz
Jadwiga Kamińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Robert Kolenkiewicz
Marcin Gober
Kami Jutkiewicz

Nagrody

I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Barwy Wolontariatu” w kategorii rozwój lokalny i demokracja w 2004 r.

Nagroda 1

nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za działania prospołeczne pod nazwą „Włóczni Jaćwingów” w kategorii „Działania prospołeczne” w 2008 r.

Nagroda 2

I wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego „Inicjatywa społeczna roku” 2010 za program „Młodzieżowa Grupa Ratownicza”