Razem dla Suwałk

Projekt Miasta Suwałki oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie miasta Suwałki. Projekt wprowadzał kompleksowe rozwiązania ułatwiające udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego miasta. Utworzona została Platforma Konsultacji Społecznych, dostępna na stronie Czytaj dalej…

Podlaskie centrum wspierania ekonomii społecznej w Suwałkach

Projekt przewidywał wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz Miasta Suwałki.  Usługi w ramach projektu: 1.  Bezpłatne wsparcie doradcze (prawne, księgowe, finansowo-biznesowe i marketingowe) wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, w tym:  2. Bezpłatne Czytaj dalej…

Punkt wsparcia dla osób doświadczających przemocy

W RAMACH PUNKTU WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY: Udzielaliśmy kobietom bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieraliśmy je w rozwiązywaniu problemów (w razie zaistnienia takiej potrzeby wpieraliśmy także zgłaszających się do nas mężczyzn). Pomoc polegała na budowaniu programów służących rozwiązywaniu problemów życiowych; pisaniu pism procesowych do różnych instytucji; Czytaj dalej…

Biuro poradnictwa obywatelskiego

Przykładowy projekt realizowanyPrzykładowy projekt realizowanyPrzykładowy projekt realizowanyPrzykładowy projekt Celem suwalskiego Biura Poradnictwa Obywatelskiego było zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatnego doradztwa i informacji o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu oraz udzielenie im pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych w Czytaj dalej…

Senioralne drogowskazy

Projekt „Senioralne Drogowskazy” ma na celu promocję aktywnego starzenia się i wizerunku seniora, jako osoby pogodnej i zaangażowanej, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz upowszechnienie idei wolontariatu, jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy: warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej koszulki z nadrukiem Czytaj dalej…