OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2023. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkachul. Noniewicza 91, 16-400 SuwałkiTel. (87) 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.plAdres Czytaj dalej…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łomży” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2023. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkachul. Czytaj dalej…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów żywnościowych dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt.: „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach” finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2023. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkachul. Noniewicza 91, 16-400 SuwałkiTel. (87) 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.plAdres Czytaj dalej…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę bonów towarowych na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej dla Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania pt. „Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach” finansowanego ze środkówFunduszu Sprawiedliwości w roku 2023. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkachul. Noniewicza Czytaj dalej…

Razem dla Suwałk

Projekt Miasta Suwałki oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie miasta Suwałki. Projekt wprowadzał kompleksowe rozwiązania ułatwiające udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego miasta. Utworzona została Platforma Konsultacji Społecznych, dostępna na stronie Czytaj dalej…

Podlaskie centrum wspierania ekonomii społecznej w Suwałkach

Projekt przewidywał wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz Miasta Suwałki.  Usługi w ramach projektu: 1.  Bezpłatne wsparcie doradcze (prawne, księgowe, finansowo-biznesowe i marketingowe) wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, w tym:  2. Bezpłatne Czytaj dalej…