Wolontariusze z nowymi umiejętnościami

Opublikowane przez pryzmat w dniu

Podlascy Wolontariusze nie próżnowali w tym roku. Każdy z przyznanych bonów edukacyjnych ukończył się sukcesem. Nasi Wolontariusze nabyli nowe kompetencje, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności wolontariackiej:

  1. Wiktoria Sawicka/ Wiktoria Jaworowska / Wiktoria Moćkun – harcerki wzięły udział w kursie przewodnikowskim organizowanym przez Hufiec ZHP Podlasie. Harcerki ukończyły kurs z nowymi umiejętnościami delegowania zadań, monitorowania i ewaluowania powierzonych zadań, sprawnej komunikacji. Umiejętności nabyte podczas kursu pomogą harcerkom w sprawnym koordynowaniu prac wolontariuszy.
  2. Daniel Sjargi/ Noemi Siewko /Estrera Organek – wolontariusze wzięli udział w kursie języka rosyjskiego. Umiejętności językowe nabyte podczas kursu będą mogli wykorzystywać w swojej pracy społecznej. Ukończenie kursu pozwoli wolontariuszom prowadzić konwersacje i pomagać w załatwianiu formalnych spraw uchodźcom z Ukrainy.
  3. Joanna Zubrycka – wolontariuszka ukończyła kurs graficzny. W wyniku kursu nabyła nowe umiejętności projektowania materiałów reklamowych, obróbki zdjęć i korekcji koloru. Uzyskane kompetencje ułatwią jej dotychczasową pracę wolontariacką, która wykonuje w organizacjach, zajmując się projektowaniem materiałów graficznych i organizując różne eventy.
  4. Dorian Krause – wolontariusz ukończył kurs sternika motorowodnego. Nabycie nowych umiejętności pozwoli poszerzyć ofertę bezpiecznej zabawy nad wodą dla organizacji, z którymi wolontariusz współpracuje. Uzyskane umiejętności są nieocenione podczas organizacji kolonii i zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.
  5. Jakub Maziewski – wolontariusz wziął udział i ukończył z bardzo dobrym wynikiem kurs drużynowych starszo- harcerskich, zdobywając tym samym uprawnienia pozwalające na prowadzenia drużyny w harcerstwie. Jak sam twierdzi, że oprócz merytorycznych kompetencji, nauczył się odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim w związku z prowadzeniem zajęć i pracy z młodzieżą.
  6. Maciej Witkowski – wolontariusz wziął udział w kursie hipoterapii. Hipoterapiato metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Zdobyte umiejętności będzie mógł wykorzystywać w swojej obecnej i przyszłej działalności, organizując zajęcia z hipoterapii dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.
  7. Karolina Putra – wolontariuszka ukończyła Kurs Podharcmistrzowski „Esperanto”. Umiejętności nabyte podczas kursu pomogą harcerce w sprawnym koordynowaniu prac wolontariuszy.

WSZYTSKIM BEZ WYJĄTKU GRATULEUJEMY ! ŻYCZYMY DALSZEGO ZAPAŁU DO PODNOSZENIA JAKOŚĆI SWOICH DZIAŁAŃ WOLONATRIACKICH !!!

Kategorie: Aktualności