Razem dla Suwałk

Opublikowane przez pryzmat w dniu

Projekt Miasta Suwałki oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie miasta Suwałki.

Projekt wprowadzał kompleksowe rozwiązania ułatwiające udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących naszego miasta. Utworzona została Platforma Konsultacji Społecznych, dostępna na stronie internetowej www.konsultacje.suwalki.eu ułatwiająca mieszkańcom i organizacjom uzyskanie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych poprzez dostęp do konsultowanych dokumentów, możliwość wyrażenia swego zdania oraz zapoznanie się z wynikami konsultacji itp.

Jednym z elementów budowania współpracy sektora organizacji pozarządowych z administracją publiczną była budowa federacji suwalskich organizacji pozarządowych jako gremium mającego reprezentować interesy trzeciego sektora w systemie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Kategorie: Zrealizowane