Podlaskie centrum wspierania ekonomii społecznej w Suwałkach

Opublikowane przez pryzmat w dniu

Projekt przewidywał wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz Miasta Suwałki.

 Usługi w ramach projektu:

1.  Bezpłatne wsparcie doradcze (prawne, księgowe, finansowo-biznesowe i marketingowe) wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz osoby fizyczne, w tym:

 2. Bezpłatne wykorzystanie zasobów – lokalowych, technicznych i informacyjnych

3. Pakiety usług specjalistycznych – usługi doradcze świadczone przez podmioty działające w poszczególnych branżach z zakresu: prawa, księgowości i marketingu dla podmiotów ekonomii społecznej.

Kategorie: Zrealizowane