Senioralne drogowskazy

Opublikowane przez pryzmat w dniu

Projekt „Senioralne Drogowskazy” ma na celu promocję aktywnego starzenia się i wizerunku seniora, jako osoby pogodnej i zaangażowanej, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz upowszechnienie idei wolontariatu, jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

 • warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej
 • koszulki z nadrukiem dla seniorów-wolontariuszy
 • materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach
 • doradztwo i konsultacje specjalistów
 • pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji
 • możliwość udziału w akcjach społecznych w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego i Suwalskim Festynie Pokoleń!

 Jak się zgłosić?

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, kom. 501 838 987, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Liczba miejsc ograniczona!!!

 Działania projektu:

 1. Szkoła Aktywności Międzypokoleniowej

Cykl sześciu szkoleń – po 8 godzin dydaktycznych realizowanych w okresie lipiec – listopad 2021:

 1. Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków.
  1. Warsztat pedagogiczno-psychologiczny „Świat dziecka” – przekazanie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców.
  1. Warsztat literacko-teatralny – integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.
  1. Warsztat bezpieczeństwa osobistego „Bezpieczny senior” – wiedza z prawa służąca zapewnieniu seniorom ochrony i unikania czyhającym zagrożeniom.
  1. Warsztat technologiczny „Senior a technologia” – zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych i zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.
  1. Wolontariat osób starszych – tematyka idei wolontariatu, prawne i społeczne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, czynniki motywacyjne, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.

II.            Wolontariat międzypokoleniowy

Działania polegające na przygotowaniu i realizacji pod opieką naszego doradcy przez wolontariuszy-seniorów akcji społecznych z udziałem dzieci i młodzieży.

III.            Suwalski Festyn Pokoleń

Listopadowe spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie realizacji zadania spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami na działalność wolontarystyczną.

Wspólnie z 30 seniorami w wieku 60+ zrealizujemy:

– 96 godzin szkoleń,

 • min. 6 akcji społecznych,
 • 45 godzin doradztwa,
 • 1 Suwalski Festyn Pokoleń,
 • zadbamy o pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie.

Projekt „Senioralne drogowskazy” dofinansowany ze środków budżetu państwa z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Wartość dofinansowania: 31850.00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 36 560,00 zł.

Kategorie: Zrealizowane