Punkt wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Opublikowane przez pryzmat w dniu

W RAMACH PUNKTU WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY:

  • Udzielaliśmy kobietom bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieraliśmy je w rozwiązywaniu problemów (w razie zaistnienia takiej potrzeby wpieraliśmy także zgłaszających się do nas mężczyzn). Pomoc polegała na budowaniu programów służących rozwiązywaniu problemów życiowych; pisaniu pism procesowych do różnych instytucji; udziale w rozprawach sądowych; asystowaniu pokrzywdzonym w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • Upowszechnialiśmy wiedzę o przysługujących kobietom prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych.
Kategorie: Zrealizowane