Galeria

 • Sort:
 • Zajęcia pt. „Poznaj Swoich i Obcych” dla uczniów szkół podstawowych

  Zajęcia pt. „Poznaj Swoich i Obcych” dla uczniów szkół podstawowych

  W dniach 3- 12 czerwca 2015 r. grupa wolontariuszy pod nadzorem trenera przeprowadziła 20 zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W zajęciach zorganizowanych w Zespole Szkół w Starym Folwarku, Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak, Zespole  Szkół w Krasnopolu, Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, Szkole Podstawowej im. […]

  Czytaj dalej →

 • Warsztaty kameralne wolontariatu ekologicznego „Poznaj Swoich i Obcych”

  Warsztaty kameralne wolontariatu ekologicznego „Poznaj Swoich i Obcych”

  W ramach realizacji projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”, w dniach 27 i 29 maja oraz 1 czerwca 2015 odbyły się ostatnie spotkania wolontariuszy w ramach warsztatów kameralnych pn. „Poznaj swoich i obcych”. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowali prezentację multimedialną nt. rodzimych i obcych gatunków drzew występujących na terenie […]

  Czytaj dalej →

 • Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

  Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

  17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP. Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz […]

  Czytaj dalej →

 • Suwałki tańczą dla OLI

  Suwałki tańczą dla OLI

  Pryzmat był jednym z organizatorów Akcji Charytatywnej pod hasłem „SUWAŁKI TAŃCZĄ DLA OLI”. W dniu 29 marca 2015 roku w godzinach 10 – 13.30, w ramach Akcji na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach zorganizowany został Piknik Wiosenny, skierowany do mieszkańców Suwałk. W ramach Pikniku przewidziano wiele atrakcji. Pryzmat m.in. poprowadził dla dzieci […]

  Czytaj dalej →

 • Szkolenie „Cudze sadzicie…”

  Szkolenie „Cudze sadzicie…”

  W dniu 4 marca 2015 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu północno – wschodniej Polski. Tematyką szkoleń jest m.in.: – ochrona zadrzewień – przepisy dotyczące usuwania drzew, – rola zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej – funkcje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne zadrzewień, – popularyzacja rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i przydrożnych, – wizyta […]

  Czytaj dalej →

 • Okrągły Stół Partycypacyjny

  Okrągły Stół Partycypacyjny

  Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów. Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają […]

  Czytaj dalej →

 • III spotkanie Federacji

  III spotkanie Federacji

  W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy […]

  Czytaj dalej →

 • Wystąpienia publiczne

  Wystąpienia publiczne

  W sobotę, 31 stycznia br. odbyły się warsztaty szkoleniowe, których tematem były jakże problematyczne wystąpienia publiczne. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych. Warsztaty pozwoliły poznać nam tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach przed kamerą jak również każdy uczestnik mógł przećwiczyć przed nią wypowiedzi i rozmowy. Został również poruszony temat konferencji prasowych. Szkolenie ukazało jak […]

  Czytaj dalej →

 • Stres i wypalenie zawodowe

  Stres i wypalenie zawodowe

  Dnia 30 stycznia br. odbyło się szkolenia pn. „Stres i wypalenie zawodowe”. Skierowane było ono do przedstawicieli organizacji pozarządowych, szczególnie narażonych na stres zwiany ze stałym kontaktem z innymi osobami. Program łączył w sobie elementy wykładu, a także pracy warsztatowej i treningowej. Dostarczał wiedzy na temat tego, czym jest stres i wypalenie zawodowe oraz jak […]

  Czytaj dalej →

 • Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych

  Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych

  Dnia 21 stycznia br. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT odbyły się warsztaty pn. „Partycypacja społeczna oraz rola i istota konsultacji społecznych”. W spotkaniu wzięło udział dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących III sektor w pracach organów opiniodawczo doradczych. Warsztaty były okazją do poszerzenia wiedzy na temat obszarów i narzędzi współpracy administracji publicznej z organizacjami […]

  Czytaj dalej →

Top