Debata wolontariacka

Debata wolontariacka

Serdecznie zapraszamy na debatę adresowaną do osób współpracujących z młodzieżą, liderów zarządzających wolontariuszami, kierowników, koordynatorów wolontariatu w organizacji, instytucji, szkole oraz osób, które chcą podjąć współpracę z wolontariuszami.

Podczas debaty porozmawiamy o tym, jak angażować młode osoby w życie swojej wsi, gminy, powiatu czy regionu. Zwłaszcza teraz, po długim okresie pandemii. Jak poradzić sobie z ciągłymi zmianami? Jak zachować się w nowej, społecznej sytuacji? Jaka jest recepta na udany wolontariat? W jaki sposób można przez wolontariat wspierać małą społeczność lokalną? Jak odnaleźć potencjał młodych osób? Jakie zadania, jakie wyzwania stoją przed koordynatorem wolontariatu? Przyjrzymy się jak wygląda powrót do aktywności, spotkań, odbudowa relacji rówieśniczych, co może okazać się nie lada wyzwaniem.  Zastanowimy się jak wolontariat nam w tym może pomóc i jak wykorzystać ofertę Korpusu Solidarności. Debata będzie służyła pogłębieniu wiedzy, zderzeniu poglądów i dyskusji, jak również wymianie się doświadczeń i nawiązaniu współpracy.

Uczestnicy debaty poznają ofertę wsparcia Korpusu Solidarności skierowaną do wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu, w tym Szkolnych Kół Wolontariatu. Przedstawimy System Obsługi Wolontariatu (SOW) oraz korzyści płynące z posiadania karty wolontariusza. Opowiemy o zaplanowanych konkursach dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. Będzie można również dowiedzieć się, jak zdobyć certyfikat Korpusu Solidarności „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Przed debatą zostaną wręczone, przyznane w 2021 roku, dla placówek modelowo współpracujących z wolontariuszami z województwa podlaskiego, certyfikaty Korpusu Solidarności „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Certyfikaty przyznano: Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Hufcowi ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego.

Będzie to doskonały punkt wyjścia do podjęcia dyskusji w tym magicznym miejscu – siedzibie Fundacji Teen Ranch Polska, która również posiada certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” przyznany przez Korpus Solidarności w 2020 roku.

Temat: „Daj się wciągnąć w wolontariat! – wolontariat długoterminowy a aktywność młodych mieszkańców terenów wiejskich”.

Miejsce: Fundacja Teen Ranch Polska, Kopanica 28A

Start: 14 maja (sobota) 2022, godz. 17.00 – 20.00

Moderator debaty i paneliści:

Anna Ruszewska – trenerka i animatorka, nauczycielka, harcmistrzyni instruktorka ZHP, autorka publikacji, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem, Prezeska Podlaskiej Sieci Wolontariatu, kierowniczka Suwalskiego Biura Wolontariatu.

Justyna Łempicka – Przewodnicząca Zarządu Fundacji Teen Ranch Polska, nauczyciel, Coach, socjoterapeutka, działaczka społeczna z długoletnim doświadczeniem.

Miłosz Osipowicz (18 lat) – od 4 lat wolontariusz i organizator iventów, obozów, wydarzeń dla dzieci i młodzieży, oraz dorosłych w pracy statutowej Fundacji Teen Ranch Polska. Animator działań dla młodych, lider i koordynator wolontariatu, laureat konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2020r.

Abigail Łempicka (17 lat) – od 4 lat wolontariusz, organizator i twórca obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży przy Fundacji Teen Ranch Polska, Aktywna działaczka społeczna na terenach wiejskich, koordynatorka i autorska programów do animacji dzieci  i młodzieży, laureatka konkursu Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2020r.

Organizatorzy oferują: udział w bezpłatnej i interesującej debacie oraz poczęstunek. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletów autobusowych – należy zgłosić taką potrzebę przed debatą.

Zapisy: Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia telefonicznie +48 501 838 987 lub e-mailem: wolontariat@pryzmat.org.pl. Każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie udziału w debacie. Informacje dodatkowe – Anna Ruszewska.

Debatę sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Top