CYKL SZKOLEŃ „CUDZE SADZICIE…”

CYKL SZKOLEŃ „CUDZE SADZICIE…”

W ramach realizacji projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski, w dniach 21 – 29 sierpnia przeprowadziliśmy kolejne cztery szkolenia pn. „Cudze sadzicie…” dla mieszkańców gmin położonych na terenie Ostoi Wigierskiej i sąsiadującego z nią miasta Suwałki. Podczas szkolenia podkreślaliśmy rolę zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej, ich znaczenie przyrodnicze, krajobrazowe i społeczne. Namawialiśmy do stosowania odmian ozdobnych rodzimych gatunków drzew przy wprowadzaniu zadrzewień przydomowych i miejskich. Uczestnicy zostali zapoznani z najnowszymi zmianami w zakresie ochrony zadrzewień, a w szczególności – ze zmianą przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, która obowiązują od 28 sierpnia br. Tradycyjnym elementem szkoleń były wizyty studyjne w miejscach zadrzewionych przez Stowarzyszenie CAS Pryzmat w ramach realizacji projektu.

 

Projekt korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w wysokości 428387 zł, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Top