Aktualności

Wizyt studyjna oraz szkolenie

Wizyt studyjna oraz szkolenie

ZAPRASZAMY! Wizyta studyjna i szkolenie „Skuteczna praca w zespole i efektywne motywowanie” skierowane jest do liderów, kierowników, dyrektorów, zarządców organizacji, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu oraz innych osób, które podejmują decyzje w instytucji/organizacji lub zajmują się wolontariatem. Zarówno do osób z doświadczeniem, jak również i tych, którzy dopiero chcą wprowadzić wolontariat w organizacji. Kiedy i Gdzie? […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o edukacji prawnej  na terenie powiatu sejneńskiego w 2022 roku

Informacja o edukacji prawnej na terenie powiatu sejneńskiego w 2022 roku

W związku z realizacją zadania z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie sejneńskim, zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na nieodpłatne otwarte wykłady, warsztaty o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, dostępie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Debata wolontariacka

Debata wolontariacka

Serdecznie zapraszamy na debatę adresowaną do osób współpracujących z młodzieżą, liderów zarządzających wolontariuszami, kierowników, koordynatorów wolontariatu w organizacji, instytucji, szkole oraz osób, które chcą podjąć współpracę z wolontariuszami. Podczas debaty porozmawiamy o tym, jak angażować młode osoby w życie swojej wsi, gminy, powiatu czy regionu. Zwłaszcza teraz, po długim okresie pandemii. Jak poradzić sobie z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Kochani Wolontariusze w związku z niewydatkowaniem puli środków na bony edukacyjne i minigranty, ogłaszamy dalszy nabór wniosków w dwóch kategoriach: 1_ Minigranty 2022 2_Bony edukacyjne 2022 Reguły konkursu pozostają bez zmian !! Zmienia się tylko forma konkursu –  konkurs jest  otwarty . W puli zostały 2 x 1000,00zł (czyli max po  1 zgłoszeniu w obu naborach po […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wyniki oceny merytorycznej minigrantów i bonów edukacyjnych

Wyniki oceny merytorycznej minigrantów i bonów edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej wniosków na migranty i bony edukacyjne. Gratulujemy wszystkim Wolontariuszom, których wnioski zostały ocenione pozytywne.   Ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie na bony edukacyjne: WOLONTARIUSZ / GRUPA WOLONTARIUSZY Ocena wniosku uwagi Wiktoria Sawicka/ Wiktoria Jaworowska / Wiktoria Moćkun 20,00 POZYTYWNA Zaproszenie do podpisania umowy Małgorzata Gerc 0,00 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Aktualizacja wyników konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Aktualizacja wyników konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Drodzy Wolontariusze, Prostujmy wcześniejszą informację o wynikach konkursów! Do kolejnego etapu – oceny merytorycznej przechodzą wszystkie wnioski, jednak  część z nich przechodzi warunkowo . Wnioski rozpatrywane warunkowo wymagają uzupełnienia / poprawy w zakresie rejestracji ofert pomocy w SOW. W tej sprawie zaczęliśmy się z Wami  kontaktować:] i odebraliśmy już pierwsze informacje o aktualizacji rejestracji. Lista […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W SUWAŁKACH

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację, pomoc tłumacza j. obcego i migowego, wsparcie doradcy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby ich najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację, pomoc tłumacza j. obcego i migowego, wsparcie doradcy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wyniki konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Wyniki konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Drodzy Wolontariusze, dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty i inicjatywy edukacyjne. Wspólną decyzją Komisji Konkursowej, do kolejnego etapu – oceny merytorycznej warunkowo przechodzą wszystkie wnioski. Zdecydowana większość wymaga uzupełnienia / poprawy w zakresie rejestracji ofert pomocy w SOW. W tej sprawie będziemy się z Wami kontaktować telefonicznie. Lista ofert złożonych w konkursie na MINIGRANTY 2022, ocenionych […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Projekt OTOCZENI TROSKĄ (skierowany do mieszkańców miasta Augustów)

Projekt OTOCZENI TROSKĄ (skierowany do mieszkańców miasta Augustów)

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie realizuje projekt pt.:  „Otoczeni troską”  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top