Zaproszenie na wizytę studyjną

Zaproszenie na wizytę studyjną

„Dobre praktyki upowszechniania współpracy z wolontariuszami na przykładzie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Warszawy”

Warszawa, 5-6 października 2018 roku

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej odbywającej się wśród organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami w Warszawie.

Uczestnicy:

W wizycie studyjnej mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które działają w Podlaskiej Sieci Wolontariatu lub są zainteresowane przystąpieniem do Sieci.

Termin:
5 – 6 października 2018  r. (piątek – sobota)

Cel:

Celem wizyty studyjnej będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania wybranych organizacji oraz instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami, upowszechnianie wolontariatu i podniesienie standardu prowadzonej działalności (m.in. organizacje pozarządowe, muzea, Centrum Wolontariatu). Podczas wizyty uczestnicy zdobędą informacje na temat samej instytucji wolontariatu oraz praktycznych aspektów współpracy z wolontariuszami na przykładzie konkretnych organizacji i instytucji. Przedstawiciele organizacji i instytucji w trakcie spotkań moderowanych opowiedzą o swoich doświadczeniach w codziennej działalności.

Zapewniamy:

Przejazd (trasa Suwałki – Białystok – Warszawa – Białystok – Suwałki), nocleg i wyżywienie (B&B Hotel Warszawa-Okęcie).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać pocztą, faksem lub e-mailem. O zakwalifikowaniu poinformujemy każdą osobę.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel./fax 87 565 02 58

wolontariat@pryzmat.org.plwww.wolontariatpodlaski.pl

Wizyta studyjna odbywa się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie

Tags:

Top