ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE RODO – ochrona danych osobowych. Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO? Suwałki, 29 października 2018 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE RODO – ochrona danych osobowych. Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO? Suwałki, 29 października 2018 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza na bezpłatne warsztaty pod tytułem „RODO – ochrona danych osobowych. Jakie obowiązki ma organizacja pozarządowa w związku w RODO?”. Warsztaty odbędą się 29 października br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej PRYZMATu przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

 

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z obszaru subregionu suwalskiego (powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, miasto Suwałki).

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu oraz panelu dyskusyjnego. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat praktycznego zastosowania ogólnego rozporządzenia RODO. W trakcie szkolenia będą podejmowane następujące zagadnienia:

–        Co to jest RODO? (informacje ogólne dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

–        Obowiązek informacyjny

–        Zasady przetwarzania danych osobowych

–        Podstawy przetwarzania danych osobowych

–        Bezpieczeństwo przetwarzania

–        Prawa osób, których dane dotyczą

–        Zadania i obowiązki Administratora

–        Zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych

–        Współadministrator oraz Procesor

–        Rejestrowanie czynności przetwarzania

–        Ocena ryzyka

–        Właściwy organ nadzorczy ws. Ochrony danych osobowych

–        Raportowanie naruszeń ochrony danych osobowych

–        Skargi do organu nadzorczego

–        Kary za nieprzestrzeganie RODO

–        Ochrona danych osobowych w miejscu pracy wg wskazówek UODO

–        Przykładowe wzory dokumentów

Wszyscy, którzy ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Justyna Kolesińska – Inspektor Ochrony Danych, konsultant/trener, auditor systemów zarządzania, właścicielka firmy JK Doradztwo zajmującej się świadczeniem usług w zakresie ochrony danych osobowych, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Zgłoszenia:

–        Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem: 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

–        Decyduje kolejność zgłoszeń.

–        Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

–        Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

Tags: ,

Top