Zapraszamy na szkolenie „Organizacje pozarządowe jako podmioty biznesowe” Suwałki, 12 luty 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie „Organizacje pozarządowe jako podmioty biznesowe” Suwałki, 12 luty 2019 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza bezpłatne szkolenie p.t.: „Organizacje pozarządowe jako podmioty biznesowe”, które odbędzie się w dn. 12 lutego (wtorek) 2019 r. w sali konferencyjnej PRYZMAT-u w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91,  o godz. 9.00.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność statutową odpłatną lub gospodarczą z obszaru subregionu suwalskiego (powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, miasto Suwałki).

Każda organizacja marzy, aby być niezależną finansowo. Mieć możliwość wymienić sprzęt na nowy, zatrudnić pracowników, wynająć biuro na prowadzenie własnej działalności. Zbuduj z PRYZMAT-em mocne podwaliny do finansowej niezależności w Twojej organizacji. Ekonomizacja w NGO kluczem do sukcesu!

Czy naprawdę działalność gospodarcza w NGO się opłaca? Jaką formę wybrać? Na co zwrócić uwagę na etapie planowania? I jak praktycznie ją prowadzić? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać na szkoleniu, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Szkolenie dotyczy problematyki ekonomizacji działań organizacji pozarządowych oraz narzędzi służących do rozwijania działalności zarobkowej podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych form działalności generującej przychody. Omówimy prawne, organizacyjne i praktyczne aspekty i zastanowimy się nad optymalnym rozwiązaniem dla ich organizacji.

W programie:

 1. Ekonomizacja organizacji pozarządowej, czyli jak bezpiecznie zarabiać społecznie?
 2. Możliwości finansowania działalności organizacji w kontekście ekonomii społecznej (przegląd pozagrantowych form pozyskiwania środków):
 • Darowizny od osób fizycznych i prawnych
 • Zbiórki publiczne i niepubliczne
 • Charytatywne loterie fantowe
 • Imprezy fundraisingowe
 • Wykorzystanie internetu w fundraisingu
 • Sprzedaż okazjonalna.
 • Odpłatna działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza:
 • Definicja i rodzaje odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • Definicja i rodzaje działalności gospodarczej
 • Którą formę wybrać, kiedy i dlaczego.
 1. Analiza potencjału organizacji biorących udział w szkoleniu pod kątem ich możliwości zarabiania.

Prowadzenie:

 • Katarzyna Sadło.

Zapewniamy:

 • inspirujące zajęcia, catering i materiały szkoleniowe.

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

Brak stabilnego finansowania to jedna z najpoważniejszych barier utrudniających funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Prowadzenie działalności jedynie w oparciu o wygrane projekty  czy pozyskane dotacje nie daje możliwości długookresowego planowania i realizowania strategii rozwoju. Rozwiązaniem może być ekonomizacja polegająca na założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w ramach jednej z dopuszczalnych prawem form: działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez fundację lub stowarzyszenie, spółdzielni socjalnej czy spółki z o.o. non profit. Warunkiem powodzenia jest jednak gotowość do pokonania własnych obaw i stereotypów funkcjonujących w organizacjach na temat działalności biznesowej, a także gotowość do podjęcia konkurencji na wolnym rynku.

Zgłoszenia:

 • Składane na formularzu rekrutacyjnym do 7 lutego br. osobiście, pocztą, drogą mailową na adres pryzmat@pryzmat.org.pl lub faxem pod nr. 87 565 02 58.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Sala szkoleniowa przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Osoby o szczególnych preferencjach żywieniowych proszone są o podanie takiej informacji drogą mailową razem z formularzem zgłoszeniowym.

Informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl
www.pcwes.org.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program
Formularz zgłoszeniowy

Top