Zapraszamy na Kurs Umiejętności Trenerskich dla organizacji pozarządowych Suwałki, 23 – 24 listopada i 14-15 grudnia 2019 r.

Zapraszamy na Kurs Umiejętności Trenerskich dla organizacji pozarządowych  Suwałki, 23 – 24 listopada i 14-15 grudnia 2019 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatny kurs umiejętności trenerskich który odbędzie się w formie 2 weekendowych zjazdów w dniach 23 – 24 listopada i 14-15 grudnia 2019r.
w Suwałkach w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy?

23 – 24 listopada i 14-15 grudnia 2019 w godz. 9.00-16.00

Gdzie?

Suwałki, ul. Noniewicza 91, sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Dla kogo?

Szkolenie skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych organizacji członkowskich) lub członków innych suwalskich organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program:

Szkolenie składa się z 4 dni szkoleniowych o łącznej liczbie 32 godzin. Program złożony jest z warsztatów trenerskich oraz z indywidualnych zajęć doradczo – mentorskich dostarczających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z pracą trenera, m.in.: budowanie programu szkoleniowego, trudne sytuacje szkoleniowe, metody pracy trenera, komunikacja interpersonalna, panowanie nad stresem, autoprezentacja, praca w grupie, samodzielne prowadzenie warsztatów. Wiedza i umiejętności zdobyte dzięki szkoleniu zwiększą kompetencje w prowadzonej przez uczestników działalności.

Trenerzy:

Agnieszka Olender i Ewa Jasińska

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną powiadomione telefonicznie.

Formularz-Kurs umiejetnosci trenerskich

Top