ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizujące projekt „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych do udziału w wizycie studyjnej.

Celem wizyty jest poznanie zasad funkcjonowania podobnych podmiotów – przedsiębiorstw społecznych z województwa wielkopolskiego. A także zainspirowanie, wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych praktyk. Podczas wyjazdu będzie można uzyskać informacje zarówno o podstawowych jak i bardziej zaawansowanych mechanizmach związanych z rozwojem ekonomii społecznej.

W wizycie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące przedsiębiorstwa społeczne (pracownicy, członkowie, wolontariusze) z obszaru subregionu suwalskiego, tj. powiat suwalski, sejneński, moniecki, sokólski, augustowski, m. Suwałki.

Szczegółowy program wizyty studyjnej znajduje się w załączeniu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniony będzie przejazd autokarem (miejsca zbiórki – do ustalenia), zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w spotkaniach zgodnie ze szczegółowym programem.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych.  O zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 maja 2019 r. faxem na numer 87 565 02 58 lub e-mailem na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 87 565 02 58.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na wizytę studyjną
Karta zgłoszeniowa.docx
Wizyta studyjna Poznań program

Top