Zapraszamy do udziału w młodzieżowym projekcie!

Zapraszamy do udziału w młodzieżowym projekcie!

Zapraszamy osoby w wieku 15 – 29 lat z obszaru miasta Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego do udziału w bezpłatnym projekcie trwającym do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli chcesz razem z nami aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym?

Lubisz działać?

Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu?

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCJE!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

 • pakiet szkoleniowy (długopis, teczka, pen drive). Dotyczy działania: Animacja młodzieżowych liderów
 • profesjonalne warsztaty
 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas warsztatów i debat
 • pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu inicjatyw wolontariackich (wsparcie techniczne i rzeczowe, odzież ochronna, puszki na zbiórkę, identyfikatory, wypożyczenie zestawów gier i zabaw animacyjnych)
 • pomoc specjalistów.

Działania projektu:

 1. Edukacja obywatelska – warsztaty edukacyjne, cykl warsztatów dyskusyjnych, debat, konsultacji społecznych, realizowanych w okresie kwiecień – grudzień 2018 w Suwałkach (udział 15 osób):
 2. Warsztaty edukacyjne w zakresie przygotowania i organizacji spotkań obywatelskich, m.in. warsztatów dyskusyjnych, debat, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich (16 godzin).
 3. Warsztaty dyskusyjne, których tematyka zostanie wybrana przez uczestników projektu i prowadzących warsztaty (5 warsztatów, każdy będzie trwać ok. 2 godzin).
 4. Debaty w systemie oksfordzkim, przygotowane i prowadzone przez uczestników projektu (3 debaty, każda będzie trwać ok. 3 godzin).

Wspólnie z młodzieżą – uczestnikami projektu opracowany i wdrożony zostanie Lokalny Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży. Zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnego Programu.

 1. Konkurs z zakresu wiedzy obywatelskiej dla uczniów suwalskich szkół średnich
 • Animacja młodzieżowych liderów ( udział 15 osób):

Dwudniowe wyjazdowe warsztaty, ukierunkowane działania młodzieży np. w samorządzie szkolnym, Młodzieżowej Radzie Miasta, organizacjach pozarządowych, tworzenie i organizowanie grup formalnych i nieformalnych, tak by w przyszłości móc uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu itp. Podczas warsztatów zostaną wypracowane i zrealizowane praktyczne rozwiązania, które będą umieszczone w lokalnym programie aktywizacji społecznej młodzieży.

 1. Edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej (udział 15 osób):
 2. Warsztaty na temat wolontariatu, aspektów prawnych, wolontariat w praktyce wśród osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, seniorów itp. (10 godzin)
 3. Realizacja działań wolontariackich (minimum 3 inicjatywy)
 4. Spotkanie podsumowujące, podzielenie się doświadczeniami, tworzenie szkolnych kół wolontariackich (problemy i możliwości).

MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ w jednym, dwóch lub trzech DZIAŁANIACH PROJEKTU. (I – edukacja obywatelska, II – Animacja młodzieżowych liderów, III – edukacja w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej).

PAMIĘTAJCIE! Na aktywność obywatelską nigdy nie jest za wcześnie!

Udział w naszym projekcie to sposób na:

 • profesjonalne przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • realizowanie działań społecznych
 • organizowanie wolontariatu w swoim środowisku
 • wspieranie oddolnych inicjatyw młodych osób
 • przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami
 • zdobycie nowych umiejętności i znajomości
 • twórcze i pożyteczne spędzenie czasu wolnego.

 Organizator projektu: Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

Wsparcie organizacyjne, techniczne i promocyjne projektowi zapewnia: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Jak się zgłosić?

Wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl lub przyjdź do biura projektu:                         Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

 1. Sportowa 24, 16 – 400 Suwałki

tel./fax. 87 563 00 83

www.perspektywa.suwalki.pl

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Ruszewska – kom. 501 838 987 i Marzena Burba – tel. 87 563 00 83

Zgłoszenia do 5 kwietnia 2018 r.

Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona!!!

NIE CZEKAJ!!!      SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ !!!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz Miasta Suwałki.

nabór Perspektywa18

form zgłosz Perspektywa18

Top