Wyniki konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Wyniki konkursów MINIGRANTY i BONY EDUKACYJNE 2022

Drodzy Wolontariusze,

dziękujemy za wszystkie zgłoszone projekty i inicjatywy edukacyjne. Wspólną decyzją Komisji Konkursowej, do kolejnego etapu – oceny merytorycznej warunkowo przechodzą wszystkie wnioski. Zdecydowana większość wymaga uzupełnienia / poprawy w zakresie rejestracji ofert pomocy w SOW. W tej sprawie będziemy się z Wami kontaktować telefonicznie.

Lista ofert złożonych w konkursie na MINIGRANTY 2022, ocenionych formalnie  warunkowo:

Lp. Imię i nazwisko lidera grupy wolontariuszy Minigranty 2022
1 Pasjonaci Wodni –  Paweł Żuk
2 Sołtys Jolanta
3 Joanna Zubrycka
4 Anna Sawicka
5 Wiesława Kwaterska
6 Anna Wiluk
7 Weronika Pawełko
8 Toczyłowska Halina

Lista ofert złożonych w konkursie na BONY EDUKACYJNE 2022, ocenionych formalnie  warunkowo:

Lp. Imię i nazwisko lidera grupy wolontariuszy Bonów Edukacyjnych 2022
1 Joanna Zubrycka
2 Dorian Krause
3 Daniel Sjargi
4 Jakub Maziewski
5 Małgorzata Gerc
6 Wiktoria Sawicka
Top