Wolontariusze nagrodzeni!

Wolontariusze nagrodzeni!

Jak co roku suwalskie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT uroczyście nagrodziło i w sposób szczególny podziękowało wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi. Wyrazy uznania trafiły do instytucji i organizacji na terenie Suwałk oraz całego województwa podlaskiego. Taką okazję stworzyło Podlaskie Forum Wolontariatu, które odbyło się w Hotelu Loft w Suwałkach w dniu 20 grudnia br.

Forum było przede wszystkim okazją, aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego, poruszono, też wiele kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wystąpienia, dyskusje, spotkania i debata w szerokim gronie zaproszonych prelegentów i gości, służyła wymianie doświadczeń, podniesieniu wiedzy oraz planowaniu przyszłych działań pracy z wolontariuszami. Gośćmi specjalnymi tego forum był Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Sebastian Grzywacz z Fundacji „Ponad Słowami”, który od 12 lat jest ociemniały na skutek wypadku, a mimo to aktywnie walczy o prawo osób z niepełnosprawnościami do dostępności przestrzeni publicznej, kultury i edukacji. Forum towarzyszyła zbiórka słodyczy i środków czystości dla dzieci z  Domu Dziecka w Pawłówce oraz ze Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach.

Sylwetki wolontariuszy zostały zaprezentowane podczas podsumowania konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu”, któremu towarzyszył Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk w kategorii lokalnej obejmującej miasto Suwałki oraz „Podlaskie Barwy Wolontariatu” odbywającego się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego w wymiarze regionalnym obejmującym województwo podlaskie. „Pragniemy, aby idea wolontariatu, którą udaje nam się z każdym rokiem poszerzać była kontynuowana w kolejnych latach. Aby nie zabrakło nam i wolontariuszom głębokiej wiary oraz ludzkiego entuzjazmu i chęci do tworzenia dobrego dzieła, dlatego chcemy docenić najbardziej wyróżniających się i zaangażowanych społecznie wolontariuszy” – podkreśliła Anna Ruszewska –  koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu w Suwałkach. Statuetki w imieniu organizatorów wręczył Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Dariusz Pietrowski.

 

Laureaci Lokalnego konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu”, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk:

 1. Mikołaj Stefanowski – Bank Żywności Suwałki – Białystok
 2. Kamil Kaczyński – Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach
 3. Adrian Sobolewski – Szkolne Koło Wolontariatu „Wielkie serca” przy Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 4. Magdalena Stempska – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 5. Katarzyna Balita – Dom Pomocy Społecznej „Kalina w Suwałkach
 6. Grzegorz Roszkowski – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
 7. Klaudia Ołów – Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne bractwo”
 8. Jan Sobolewski – Stowarzyszenie Twórczych Seniorów ROZŁOGI w Suwałkach
 9. Janina Butkiewicz – Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci PRZYSTAŃ w Suwałkach
 10. Jadwiga Sowulewska – Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT w Suwałkach

 

Laureaci Regionalnego konkursu „Podlaskie Barwy Wolontariatu”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

 1. Gabriela Ogurkis – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski koło terenowe w Suwałkach
 2. Martyna Miszkiewicz – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski koło terenowe w Suwałkach
 3. Weronika Dziejkało – Bank Żywności Suwałki – Białystok
 4. Justyna Poniatowska – Szkolne Koło Wolontariatu „Wielkie serca” przy Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 5. Justyna Małyszko – Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
 6. Małgorzata Dubrowska – Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
 7. Jolanta Konstańczuk – Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
 8. Mateusz Tarasiewicz – SKWS FORZA WIGRY
 9. Natalia Szumarska – Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Siemiatyczach
 10. Barbara Romaniuk – Klub Wolontariuszy „W Jedną Stronę” ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

 

Wyróżnienie w Regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu”, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

 1. Marek Świderski – Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce

 

Podlaskie Forum Wolontariatu odbyło się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu” finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

 

 

Top