Wolontariat w organizacjach pozarządowych – warsztaty Suwałki – Sonieczkowo, 9 listopada 2019 r.

Wolontariat w organizacjach pozarządowych – warsztaty Suwałki – Sonieczkowo, 9 listopada 2019 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty z działaniami wolontarystycznymi które odbędą się w  2019 r. w sobotę 9 listopada w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”.

Kiedy?

9 listopada 2019 w godz. 9.00-15.00

Gdzie?

Suwałki – Sonieczkowo

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji (członków, działaczy i wolontariuszy zaangażowanych) lub członków organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji (więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Program:

Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Uczestnicy poznają rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami. Ponadto, zdobędą wiedzę na temat zalet i korzyści płynących z podejmowania działań wolontarystycznych, systemu motywacji i budowania pozytywnych relacji oraz planowania indywidualnej ścieżki rozwoju i zarządzania wolontariatem. Szkoleniu towarzyszyć będą działania praktyczne.

Trener:

Anna Ruszewska

 

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Szkolenie odbywa się w ramach zadania „Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja

Top