Włącz się w „Wolontariat dla Niepodległej”!!!

Włącz się w „Wolontariat dla Niepodległej”!!!

„Wolontariat dla Niepodległej” to już druga akcja społeczna z udziałem wolontariuszy promująca, Korpus Solidarności – pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy wolontariatu długoterminowego.

Suwalski PRYZMAT jeszcze w tym roku planuje 10 akcji społecznych obejmujących porządkowanie miejsc pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pomniki, obeliski itp.) oraz dzikich wysypisk śmieci na terenie parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaskim.

Pierwsza akcja już się odbyła. W uprzątnięciu suwalskich nekropoli uczestniczyli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Anna Ruszewska – koordynatorka akcji i wiceprezes PRYZMAT-U zachęca do włączenia się „Wolontariat dla Niepodległej”, zapraszając wszystkich chętnych, do zaangażowania się w opiekę nad miejscami pamięci i trwałym ich upamiętnieniem. Pozwoli to również zwiększyć wiedzę o naszej historii i dzięki temu wzmocnić świadomość obywatelską i postawy patriotyczne. Akcja ta ma podwójny wymiar, bo suwalscy wolontariusze w ten sposób włączają się w uczczenie nadchodzących obchodów 300-lecia Suwałk.

Koordynatorka zachęca też do wskazania też miejsc, wymagających uporządkowania, nie tylko w Suwałkach. PRYZMAT zapewnia potrzebne materiały i narzędzia oraz zabezpieczy przejazd na miejsce pracy społecznej poza miastem.

Akcje społeczne odbywają się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”, realizowanego przez Centrum Aktywności społecznej PRYZMAT z Suwałk na terenie województwa podlaskiego, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu Korpus Solidarności – programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Program Korpusu Solidarności zachęca obywateli do angażowania się w wolontariat i ułatwia systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami i instytucjami.

Zaangażuj się i MY tam będziemy.

Informacje: ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, www.pryzmat.org.pl

 

Top