Witamy nowe przedsiębiorstwa społeczne

Witamy nowe przedsiębiorstwa społeczne

Dnia 27.02.2018r. podpisaliśmy pierwsze umowy dotacyjne na utworzenie stanowisk pracy dla 15 osób przez spółki non-profit, czyli PERSPEKTYWA Spółka z o.o., SERY BASI Sp. z o.o. oraz LADY KLAUN Sp. z o.o. w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z tymi przedsiębiorstwami społecznymi zachęcamy do kontaktu z nami.

Założycielom i pracownikom spółek gratulujemy!

Top