Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Witamy kolejne przedsiębiorstwo społeczne

Informujemy, iż podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez spółkę non-profit – Gryf Spółka z o.o.  w ramach projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z tymi przedsiębiorstwami społecznymi zachęcamy do kontaktu z nami.

Założycielom i pracownikom spółki gratulujemy!

Top