WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

WITAMY KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Informujemy, iż w dniu 07.04.2018 r. podpisaliśmy kolejną umowę dotacyjną na utworzenie stanowisk pracy dla 5 osób przez Spółdzielnię Socjalną “Ostoja” w Sokółce  w ramach realizacji projektu „Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Osoby i podmioty zainteresowane współpracą z przedsiębiorstwem społecznym zachęcamy do kontaktu z nami.

Założycielom i pracownikom spółdzielni gratulujemy!

Top